HOLTrade s r.o.
919 08  Boleráz 628
Slovensko

Fakturačné údaje

HOLTrade s.r.o.
91908 Boleráz 628
IČO: 46 407 421
DIČ: 2023369227
Nie sme platcami DPH

Spoločnosť HOL Trade s.r.o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka 28327/T.

Bankové spojenie

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2929865707/1100
IBAN: SK49 1100 0000 0029 2986 5707

Kontakty

Tel.: +421 908 835 166
E-mail: [email protected]

Zodpovedný vedúci: Ing. Peter Holický

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zavreté